Disclaimer

© Copyright – Assurantiekantoor Hazenberg – De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.assurantiekantoorhazenberg.nl) van Assurantiekantoor Hazenberg, Slauerhoffstraat 34, 5242 EB te ROSMALEN.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
Deze website (www.assurantiekantoorhazenberg.nl) dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel Assurantiekantoor Hazenberg tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Assurantiekantoor Hazenberg expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Assurantiekantoor Hazenberg garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Menu